enter-article כל מה שצריך לדעת תרגום משפטי - פורטל נוטריונים ארצי
נוטריונים » מאמרים וחדשות » כל מה שצריך לדעת תרגום משפטי

כל מה שצריך לדעת תרגום משפטי


הפלפול המשפטי מלא בביטויים שלאדם שאינו מהתחום ישמעו כמו סינית. עכשיו תחשבו איך זה יישמע לו בשפה זרה...


אחת התופעות הבולטות של עולם המשפט הוא הפלפול לגבי ביטויים שונים. לעיתים ביטוי מסוים יזכה לשורה של פרשנויות אשר כל אחד ממנו עלול לשנות את מהלכו של התיק בו דנים.

הדבר נכון כפליים כאשר יש צורך לבצע תרגום של מסמכים לשם הצגתם בבית משפט, וביטוי מסוים יכול להיות מפורש כך או כך.

טיב התרגום יאפשר לעורכי דין להתכונן היטב למשפט ויתרה מזו, הוא עלול לקבוע את דינו של התיק ולא פעם את יחרוץ את דינם של אנשים.
 
תרגום משפטי הוא מחלקה שכמעט כל חברת תרגום מקיימת ועבודתה של מחלקה זו משולבת עם עבודתם של נוטריונים ולמעשה האחד משלים את השני. נוטריון הוא זה שחותם על תרגום משפטי של מסמכים ובכך למעשה הוא מאשר התרגום וטיבו.
 

אילו מסמכים מחלקת תרגום משפטי מבצעת?
  • תעודות (גירושין, נישואין, פטירה, לימודים, תעודת יושר), צוואות
  • תצהירים ועדויות כתובותתרגום משפטי
  • כתבי הגנה ותביעה
  • מסים
  • פסקי דין
  • חוקים ותקנות
  • הסכמים וחוזים
  • אפוטרופסות
  • מכרזים
  • הסדרי פטנטים
 
מדוע חשוב שנוטריון יהיה חתום על תרגומים אלו?
 
נוטריון הוא עורך דין שקיבל הרשאה להיות נוטריון ומורשה חתימה. חשיבות חתימתו היא להקנות לתרגום אסמכתה משפטית שאכן התרגום הינו "נאמן למקור" ושבית המשפט יכול להכיר בו כמסמך לכל דבר.

מאחר ושופטי בית המשפט (והמתדיינים השונים) אינם דוברי כל השפות ובית המשפט לא יכול להעמיד מתרגמים לכל עניין, אזי נוטריון מאשר את התרגום והוא למעשה אומר בכך לבית משפט "המסמך מתורגם כראוי וניתן לדון בו כמו היה מסמך מקורי".
 

אם כך, אלו תוכנות צריך נוטריון?
 
למשרד המשפטים ישנן דרישות וכללים מי יכול ומתי להיות נוטריון. כאן אנחנו נתעסק בשאלה אחרת, אלו תוכנות אופי צריך נוטריון. ובכן, הוא כמובן צריך להיות יסודי, ישר, דייקן, להכיר את השפות שאת התרגומים שלהן הוא בודק על בורייה,  לבצע עבודה במהירות על מנת לא לעכב את ההליכים, להיות מסודר ולהיות מסוגל לקחת אחריות על החלטותיו.
 

מה מחלקת תרגום משפטי צריכה לכלול וכיצד צריך להתבצע תרגום משפטי?
 
תרגום משפטי כמו כל תרגום ובוודאי תרגום מקצועי (רפואי, טכני ואחר) צריך להיות נאמן למקור, להעביר את המשמעות של המסמך בלי לגרוע מאיכות התרגום. הוא חייב להתייחס לטקסט אך גם לתרבות המשפטית של השפה אליה הוא מיועד ובמידה ויש צורך לפרש את המשמעויות השונות שעולות בטקסט בהערות שוליים.


תרגום משפטי מתבצע על ידי עורכי דין ואנשי משפט. כמו כן תרגום משפטי חייב לעמוד בכללי הסודיות, לעמוד בזמנים ולהתבצע במקצועיות מרבית
עוד באותו נושא

תרגום נוטריוני - מה זה?

תרגום נוטריוני - מה זה?

להבדיל מתרגום רגיל, תרגום נוטריוני יכול להשפיע על מהלך חייכם, זו רק סיבה אחת להתייחס אליו ברצינות בניגוד לתרגום מסמכים לצרכי עבודה או...

כל מה שצריך לדעת על תרגום נוטריון

כל מה שצריך לדעת על תרגום נוטריון

אתם יכולים להשקיע שנים באיסוף חומר לצורך משפט או קבלת אישור, אך בהיעדר תרגום משפטי ונוטריון, כל עבודתכם יכולה להיות לשווא אומנם מחירי...

כללי אתיקה של נוטריונים

כללי אתיקה של נוטריונים

ב-1976 חוקק בישראל חוק נוטריונים, חוק זה קבע כללי אתיקה ומשמעת לנוטריונים פרטיים וציבוריים. במאמר זה נלמד על כללי האתיקה של הנוטריונים בישראל...

מדריך נוטריונים

מדריך נוטריונים

מימי רומא העתיקה דרך ההיסטוריה של העולם המתפתח עד לימינו, קבלו את הנוטריונים, האנשים שלעולם לא נס ליחם אחד המקצועות העתיקים ביותר הקיימים...

נוטריונים בשירות הגלובליזציה

נוטריונים בשירות הגלובליזציה

הגלובליזציה אילצה חברות שיצאו לשוק הבינלאומי, להתאים את עצמן לא רק מבחינה מסחרית אלא גם מבחינה משפטית לעולם שבחוץ. תרגום נוטריוני היה הפתרון...

string(33) "categoryתרגום נוטריון"