enter-article נוטריון נדל"ן - לא להתפוצץ עם הבועה - פורטל נוטריונים ארצי
נוטריונים » מאמרים וחדשות » נוטריון נדל"ן - לא להתפוצץ עם הבועה

נוטריון נדל"ן - לא להתפוצץ עם הבועה


עסקאות והשקעות נדל"ן הן עניין מורכב מבחינה בירוקרטית ודורשים ליווי צמוד של עורך דין המומחה בתחום.
לרוב יש צורך גם בשירותיו של נוטריון כמי שיכול לתרום את חתימתו לעסקה
 

בעסקאות נדל"ן כמו גם בעסקאות נוספות בהן יש צורך בנוטריון, השימוש בשירותיו מאפשר להשתמש בטפסים באישורו ובחתימתו בבתי משפט כראיה, במידת הצורך. על תוצאות אישור נוטריוני ניתן ללמוד מסעיף 19 לחוק הנוטריונים, תשל"ו-1976:

"אישורו של נוטריון לפי חוק זה והתקנות על פיו, יהיה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיה נוספת, לדברי הנוטריון ולמעשיו ולדברי אחרים ולמעשיהם שאמרו או עשו בפניו, הכל כאמור באישור".נוטריונים נדל"ן
 

מתי נזדקק לנוטריונים בעסקאות נדל"ן
 
יפוי כוח נוטריוני

במידה ולא ניתן להגיע לחתימת העסקה פיזית ניתן לשלוח מיופה כוח. אך במקרה כזה על העסקה להיחתם בנוכחות נוטריון שאימת את החתימה שעליו. ייפוי כוח כללי מתייחס לכל רכושו של מייפה הכוח ולכן חשוב שייערך מול נוטריונים.
 
עריכת צוואה

גם עריכת צוואה נוגעת ברוב המקרים לנכסי נדל"ן. עריכת צוואה תיעשה על ידי נוטריון או על ידי שופט. הנוטריון מוסמך לתת ייעוץ משפטי לגבי הצוואה. עדיף לערוך צוואה אצל נוטריון מכיוון ששופט מוגבל יותר בזמן וחשוב יותר מכך – לא ניתן לחקור את השופט במקרה של בעיות בצוואה.
 
יפוי כוח בלתי חוזר

כשלוקחים משכנתא יש צורך לחתום על מסמך "יפוי כוח בלתי חוזר" שמטרתו לאפשר לבנק למשכן את הבית במידה ולא תוכלו לעמוד בהחזרי המשכנתא. חתימה על מסמך זה תיעשה בנוכחות נוטריון. אימות חתימה ודאי על מסמך זה הוא חשוב מכיוון שייתכן מצב היפוטטי בו כל אחד יוכל לרשום משכון על רכוש של אזרח אחר ולפתוח בתהליך עיקול על החוב.
 
אישור בן זוג מוכר

במידה ואחד מבני הזוג מוכר נכס שרשום רק עליו ולא על שני בני הזוג, על בן הזוג לחתום על מסמך אישור נוטריוני שמאשר שהנכס נמכר בידיעתם והסכמתם כדי למנוע בעיות עתידיות במקרה של הליכי גירושין, ולמנוע מבני הזוג למכור נכסים שאמורים להתחלק במקרה של גירושים.
 
אימות הסכם ממון

לפני נישואים במידה ובני זוג רוצים לחתום על הסכם ממון, אימות הסכם הממון ייעשה בנוכחות נוטריון ויאומת על ידו, במידה של שימוש בהסכם הממון לאחר מכן ישמש המסמך ראיה משפטית.
 

תעריפי נוטריונים

תעריפים יקבעו על ידי משרד המשפטים: הודעת נוטריונים (שכר שירותים) התשע"א-2011 (פרטים נוספים בכתובת: http://www.justice.gov.il/MOJHeb/Noteryoni)/schar_sherotim_noteryonim.htm)
 
שעת עבודה של נוטריון מחוץ למשרד היא 505 ש"ח לשעה אחת ועוד 156 ש"ח לכל מחצית שעה נוספת או חלק ממנה.
 
אימות הסכם ממון יעלה 345 ש"ח, אימות כל עותק נוסף יעלה 60 ש"ח
 
אימות חתימה של חותם יחיד יעלה 156 ש"ח, כל חותם נוסף עוד 62 ש"ח
 
התעריפים אינם כוללים מע"מ.
 

עורך דין נוטריון הוא עורך בעל ותק של לפחות 10 שנים במקצוע, שעבר הסמכה לשמש כנוטריון, הוא חייב להיות נקי מהרשעות והשעיה מלשכת עורכי הדין. במידה ונמצא מתאים עליו לחתום בספר הנוטריון
עוד באותו נושא

תרגום נוטריוני - מה זה?

תרגום נוטריוני - מה זה?

להבדיל מתרגום רגיל, תרגום נוטריוני יכול להשפיע על מהלך חייכם, זו רק סיבה אחת להתייחס אליו ברצינות בניגוד לתרגום מסמכים לצרכי עבודה או...

כל מה שצריך לדעת תרגום משפטי

כל מה שצריך לדעת תרגום משפטי

הפלפול המשפטי מלא בביטויים שלאדם שאינו מהתחום ישמעו כמו סינית. עכשיו תחשבו איך זה יישמע לו בשפה זרה... אחת התופעות הבולטות של עולם המשפט...

כל מה שצריך לדעת על תרגום נוטריון

כל מה שצריך לדעת על תרגום נוטריון

אתם יכולים להשקיע שנים באיסוף חומר לצורך משפט או קבלת אישור, אך בהיעדר תרגום משפטי ונוטריון, כל עבודתכם יכולה להיות לשווא אומנם מחירי...

כללי אתיקה של נוטריונים

כללי אתיקה של נוטריונים

ב-1976 חוקק בישראל חוק נוטריונים, חוק זה קבע כללי אתיקה ומשמעת לנוטריונים פרטיים וציבוריים. במאמר זה נלמד על כללי האתיקה של הנוטריונים בישראל...

מדריך נוטריונים

מדריך נוטריונים

מימי רומא העתיקה דרך ההיסטוריה של העולם המתפתח עד לימינו, קבלו את הנוטריונים, האנשים שלעולם לא נס ליחם אחד המקצועות העתיקים ביותר הקיימים...

string(26) "categoryנוטריונים"