enter-article כללי אתיקה של נוטריונים - פורטל נוטריונים ארצי
נוטריונים » מאמרים וחדשות » כללי אתיקה של נוטריונים

כללי אתיקה של נוטריונים


ב-1976 חוקק בישראל חוק נוטריונים, חוק זה קבע כללי אתיקה ומשמעת לנוטריונים פרטיים וציבוריים.
במאמר זה נלמד על כללי האתיקה של הנוטריונים בישראל
 

ב1976 עם חקיקת חוק נוטריונים הוקמה במשרד המשפטים מחלקה המסדירה רישוי של נוטריונים. בכך הפך מקצוע זה למוסדר בישראל.המחלקה גם מוודא חתימות של נוטריונים על גבי מסמכים לשימוש בארץ בוחו"ל. כמו כן היא זו אשר מעמידה לדין משמעתי נוטריונים בעקבות תלונות שהוגשו נגדם.
 

מי רשאי להיות נוטריון?
 
רישיון נוטריון ניתן למי שנמצא כשיר לעסוק במקצוע, יש לו אזרחות ישראלית או תושבות קבע בישראל, חבר בלשכת עורכי הדין ועסק לפחות 15 שנה במקצוע בישראל או 10 שנים ושנתיים מתוכן בישראל, לא הורשע מעולם בעבירה פלילית בישראל או במדינה אחרת, ולא הורשע בדין משמעתי בלשכת עורכי דין.

הרישיון ניתן על ידי ועדת רשיונות שמתמנה על ידי שר המשפטים, היא תורכב מ7 נציגים, אשר יכללו נוטריון, משפטן, חברים בלשכת עורכי הדין ונציגי ציבור.
 

אתיקה של נוטריון

על פי חוק נוטריונים , חלים מספר סעיפים שעל כל נוטריון לקיים. להלן חלק מכללי האתיקה שחלים על נוטריונים:


 • על נוטריון לשמור על כבוד המקצוע, על מנת לא לפגוע בעמיתיו ובאמון הציבור בהם.
 • נוטריונים ימלאו את עבודתם בנאמנות ובמסירות, תוך מתן כבוד ללקוחותיהם וביצוע העבודה ביושר ובהגינות
 • נוטריון לא יעשה פרסומת לו ולמשרדו ולא ינסה לשדל לשם השגת עבודה
 • העבודה תיעשה אך ורק בשמו של הוטריון ולא בשם אחרים וכן הוא לא יתן לאחרים לעשות עבודה בשמו.
 • נוטריון ישמור על סודיות מוחלטת וכן ידאג שעובדיו ינקטו בסודיות מוחלטת גם כן.

 על פי חוק נוטריונים נקבעו כללים על פיהם ניתן להעמיד נוטריונים לשיפוט משמעתי:
נוטריונים
 • במידה והם עברו על כללי האתיקה שנקבעו
 • נקטו בפעולת רמאות ושקר ביודעין
 • גבה שכר שהוא גבוה או נמוך ממה שמוסכם בחוק
 • חרגו מסמכותם
 • הורשע בעבירה שיש עמה קלון
 • לא קיימו את המוטל עליהם בחוק

כיצד ניתן לפעול נגד נוטריון שסרח?
 
ישנם מספר דרכי פעולה שמשרד המשפטים או לשכת עורכי הדין יכולים לנקוט כנגד נוטריונים שסרחו. כמובן שכל דרך פעולה היא בהתאם לעבירה עליה עבר הנוטריון והיא מותנת בשיקול דעת של הדיינים בבית הדין המשמעתי:
 • נזיפת על התנהגותו. נזיפה זו נרשמת בתיק אישי.
 • אזהרת לבל ינהג כך שוב. גם אזהרה זו נרשמת.
 • קנס כספי שלילת רישיון לזמן קצוב ואף ביטולו לצמיתות

על כל החלטה של בית דין יכול נוטריון לערער, כמו כן יכולה התביעה לערער במידה והעונש נראה להם קל מדי.עוד באותו נושא

תרגום נוטריוני - מה זה?

תרגום נוטריוני - מה זה?

להבדיל מתרגום רגיל, תרגום נוטריוני יכול להשפיע על מהלך חייכם, זו רק סיבה אחת להתייחס אליו ברצינות בניגוד לתרגום מסמכים לצרכי עבודה או...

כל מה שצריך לדעת תרגום משפטי

כל מה שצריך לדעת תרגום משפטי

הפלפול המשפטי מלא בביטויים שלאדם שאינו מהתחום ישמעו כמו סינית. עכשיו תחשבו איך זה יישמע לו בשפה זרה... אחת התופעות הבולטות של עולם המשפט...

כל מה שצריך לדעת על תרגום נוטריון

כל מה שצריך לדעת על תרגום נוטריון

אתם יכולים להשקיע שנים באיסוף חומר לצורך משפט או קבלת אישור, אך בהיעדר תרגום משפטי ונוטריון, כל עבודתכם יכולה להיות לשווא אומנם מחירי...

מדריך נוטריונים

מדריך נוטריונים

מימי רומא העתיקה דרך ההיסטוריה של העולם המתפתח עד לימינו, קבלו את הנוטריונים, האנשים שלעולם לא נס ליחם אחד המקצועות העתיקים ביותר הקיימים...

נוטריונים בשירות הגלובליזציה

נוטריונים בשירות הגלובליזציה

הגלובליזציה אילצה חברות שיצאו לשוק הבינלאומי, להתאים את עצמן לא רק מבחינה מסחרית אלא גם מבחינה משפטית לעולם שבחוץ. תרגום נוטריוני היה הפתרון...

string(26) "categoryנוטריונים"